3.6.2014
Oslavy 10 let ČR v EU
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) se zúčastnili dvoudenní akce u příležitosti oslav 10 let od vstupu České republiky do Evropské unie (EU). Open Air Festival proběhl ve dnech 29. a 30. 4. 2014 na Střeleckém ostrově a v rámci programu se návštěvníci mohli seznámit s informacemi týkajícími se čerpání prostředků z fondů EU a rovněž se zajímavostmi z ostatních členských států EU.


 

Zástupci ŘO OPD ve stanu se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj poskytovali široké i odborné veřejnosti základní informace o činnosti evropských fondů v oblasti dopravy, o aktuálním stavu OPD i o přípravách operačního programu pro příští programové období. Připraven byl také krátký dotazník, za jehož správné vyplnění mohli zájemci získat autoatlasy OPD či další propagační předměty (např. reflexní pásky, přívěšky či vesty). Distribuovány byly rovněž informační materiály a letáky obsahující základní informace o OPD.

Zájem ze strany veřejnosti o informace o přínosu OPD pro Českou republiku byl obrovský. Mnoho návštěvníků se dotazovalo na konkrétní projekty, zejména v oblasti Prahy a Středočeského kraje. Zástupci ŘO OPD rovněž informovali o aktuálním stavu čerpání OPD a o možnosti využití prostředků v dalším programovém období na oblast vývoje alternativních paliv v oblasti dopravy.

Kromě hudebního programu na hlavním pódiu byly na Střeleckém ostrově umístěny i informační stánky ambasád, v nichž se návštěvníci mohli dozvědět praktické informace o možnostech cestování, kultuře či historii evropských států a o akcích pořádaných v České republice zastupitelskými úřady a kulturními instituty. Více informací a fotografií  naleznete na oficiálních webových stránkách festivalu 10 let v EU.

 

Představen byl také program EU Mládež v pohybu, pozornost byla věnována zejména projektu Erasmu+, díky kterému lze vycestovat do členských států EU a partnerských zemí za studiem i praxí.