9.5.2013
Operační program Doprava dětem
7. 5. 2013 - Pracovníci OPD navštívili družinu ZŠ Beroun - Závodí. Pro děti byly přichystány vědomostní soutěže, malování, ale i vymýšlení básniček na téma "Doprava". Dětem jsme rozdali spoustu dárků, propagačních předmětů a strávili jsme s nimi velmi příjemné odpoledne. A jak to viděly děti a jejich paní učitelka?


7. května navštívili naši družinu pracovníci Operačního programu Dopravy. Nikdo z nás netušil, o jakou akci bude, ale dle názvu jsme se domnívali, že budeme hovořit o dopravě. A tak se stalo. Dnešní akce patřila k Evropským dnům 2013.

Končíme vyučování a jdeme na oběd. Děti 2. oddělení musí přidat, abychom všechno dobře stihli. Vždyť čekáme návštěvu z OPD, které spadá pod Ministerstvo dopravy. A již se těšíme, o co půjde. Po příchodu do družiny vidíme pracovníky OPD, mapu ČR, vlaječky ČR A EU, znak Operačního programu Doprava. Po krátkém úvodu mezi námi vítáme: Alexandra Jakobe, Veroniku Foltýnkovou a naši známou Veroniku Janurovou. Pak se již ujímá slova paní Veronika, která si s námi povídá o EU. Chvíli se nás vyptává, my odpovídáme, několik poznámek píše na papír. My jsme si stručně zopakovali, že ČR je součástí EU, která má 27 členských států. ČR byla přijata do EU v roce 2004, ale neplatíme eurem, nýbrž máme naši českou korunu. Možná někdy v budoucnu i to euro u nás bude. Ve své malé besedě se zaměřujeme na problematiku dopravy a dozvídáme se, co všechno je spolufinancováno z fondů EU.

A tak povídání již bylo dost a my přistupujeme k soutěžím. Rozdělujeme se na tři skupiny, které se během odpoledne prostřídají na všech třech stanovištích. Na prvním stanovišti bylo naším úkolem se orientovat na mapě ČR s paní Veronikou. Hledali jsme města, ve kterých se nachází komunikace, které byly financovány z fondů EU. Orientace na mapě těm menším dělala ještě určité problémy, ale my jsme se s tím nějak poprali.
Na druhém stanovišti, kde byl pan Saša, bylo naším úkolem složit nějaké verše, které k dopravě mají blízko nebo jsou přímo její součástí. Každý pracoval samostatně a pak nás seznámil se svým dílem. S tímto úkolem jsme si docela vyhráli a nebyl pro nás tolik těžký.
Na třetím stanovišti jsme pracovali pod vedením paní Verči. Nejprve nám ukázala několik obrázků z dopravní sítě – silnice, dálnice, osvětlení, oprava a údržba komunikace, některé stroje, jež se používají. Naším úkolem bylo namalovat obrázek dopravní sítě. Ale i zde se nám zadařilo. Postupně skupiny prošly všechna stanoviště. Obdrželi jsme krásné odměny za svoji práci na stanovištích. A pak nastalo loučení.
Odpoledne uteklo jako voda. Na závěr jsme obdrželi každý triko OPD. I my jsme pro naši návštěvu měli připravené dárečky, které jsme jim předali. A pak již nastalo společné focení v tričkách. Po oficiálním závěru se nechtělo nikomu ani odcházet. Ještě jsme poprosili o autogramy do získaných notýsků a následovala neformální beseda. Kdo se chtěl někoho zeptat, měl možnost. Ale nyní již opravdu musíme končit. Poslední zamávání, rozloučení, a snad ještě někdy na shledanou. Když jsme si venku pak hodnotili akci, velice se nám líbila a byla príma. To jsme tu ještě neměli, aby za dětmi do školní družiny přišli pracovníci Mnisterstva dopravy.

Květa Hrbáčková - vychovatelka školní družiny ZŠ Beroun - Závodí
Oficiální webové stránky města Beroun

Ukázky básniček žáků 3. - 5. třídy ZŠ Beroun - Závodí

Psíci v kufru aneb srnka
Jelo auto po silnici,
v kufru mělo malé psíky.
Psíci křičí jako lvíčci,
že chtěj běžet po silnici.
A to srnka slyšela,
jako povel pojala.
A tak vlítla na silnici,
koukala tam na vinici.
Když ji viděl,
starý Miler,
vylekaně na ně zíral,
co má dělat, aby do ní
jen tak snadně nenaboural.
A to psíci slyšeli,
„Uteč rychle“ křičeli.
a tak srnka
šup a hup,
nezbyl po ní ani chlup.

Anička Hubená

Dopravní prostředky a drak

Jede, jede vlak,
žene se jak drak.
Ve vlaku Anka,
na draku Hanka.
Drak je hodně vysoko,
kouká jen na oko.
Vidí dole silnici
a za chvíli dálnici.
Proti němu letadlo,
třpytí se jak zrcadlo.
Drak se objevil v metru,
počítal, kolik uletěl metrů.
Svezl se i busem,
né, tedy autobusem.
Měl veliké štěstíčko,
že ho nepřejelo autíčko.
Auto jelo po dálnici,
stavilo se i na silnici.

Kateřina Konečná

Srnka

Byla jedna dálnice,
pod ní město Řevnice.
Koníci tam řehtali
a trochu se chechtali.
Auto jede po dálnici,
na srnku moc houká.
„Uteč srnko, zajedu tě,
tady není louka.“
Srnka kouká,
kdo to houká?
„Zelený most tady máš,
přeběhni to, není náš.
Srnka už se nebojí,
příště ten most objeví.

Kateřina Lednická