20.12.2013
OPD na Základní škole Bohumila Hrabala
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) navštívili Základní školu v Zenklově ulici v Praze a připravili pro děti ze druhé třídy aktivity týkající se hlavních přínosů Evropské unie v každodenním životě.


Během dvouhodinového programu se žáčci seznámili s Evropskou unií, jejími symboly i hlavními přínosy, jež členství přináší. Nedílnou součástí byly informace o poslání Operačního programu Doprava (OPD) pro Českou republiku, včetně názorných fotografií existujících projektů. Návštěva ve škole nebyla pouze jednostranná, i děti se aktivně účastnily programu. Například navrhovaly nové logo a slogan OPD pro nové programové období 2014+, a malovaly podle fotografií projekty realizované v rámci OPD. Pro děti byl rovněž připraven vědomostní kvíz.


Aby děti neodešly s prázdnou, připravili si pro ně zástupci ŘO OPD drobné dárky. Jednalo se zejména o bezpečnostní prvky ve formě reflexních přívěsků a pásků.