23.5.2013
Fotosoutěž o autoatlasy ČR - vyhrává každý!
Po úspěšné vědomostní soutěži o autoatlasy Operačního programu Doprava (OPD), která byla ukončena na podzim loňského roku, se Odbor fondů EU Ministerstva dopravy rozhodl vyhlásit další soutěž a nabídnout tak zájemcům další výtisky autoatlasů, které ocení nejen řidiči. V nové soutěži však nebudou zapotřebí vědomosti, ale pevná ruka a kreativní oko fotografa.


Soutěž bude probíhat od 23. 5. 2013 do vyčerpání zásob autoatlasů (aktuální informace budou vždy uvedeny na webu www.opd.cz).

Podmínkou pro získání autoatlasu ČR je zaslání alespoň jedné fotografie projektu spolufinancovaného z Operačního programu Doprava. Může se jednat jak o projekt dokončený, tak i rozestavěný. Porozhlédněte se ve Vašem okolí. Od roku 2007 bylo po celém území České republiky podpořeno více než 150 projektů. A jak takový projekt poznáte?

V blízkosti projektu se nachází billboard se znakem EU a logem OPD. Pokud je již projekt ukončen, je místo billboardu umístěna tzv. pamětní deska, kde jsou uvedeny informace o spolufinancování z OPD.

Aktuální seznam všech projektů spolufinancovaných z OPD naleznete na těchto webových stránkách v databázi projektů. Můžete si tak jednoduše ověřit, zda-li právě projekt ve Vašem okolí nebyl spolufinancován z Evropské unie.


Podmínky:
Podmínkou účasti ve fotosoutěži o autoatlas ČR je zaslání alespoň jedné, maximálně však tří fotografií projektu OPD v minimální kvalitě 300 DPI. Každý soutěžící, bez ohledu na počet zaslaných fotografií, má nárok pouze na jeden kus zmíněného autoatlasu.

Odměna:
Neváhejte tedy a získejte autoatlas OPD ve formátu A4 (měřítko 1:200 000), který obsahuje nejen aktuální mapu České republiky společně s detaily největších sídel ČR, ale taktéž základní informace o projektech OPD, fotografie a krátké popisy vybraných projektů. Nedílnou součástí autoatlasu jsou důležité informace pro postup při zvládání dopravní nehody a také rejstřík sídel ČR.

Postup:
Pro odeslání fotografie použijte tento FORMULÁŘ. K fotografii uveďte název projektu dle databáze OPD. Autoatlasy budou distribuovány v Eurocentrech, které naleznete v každém větším městě v rámci celé ČR (seznam Eurocenter). Z tohoto důvodu je nutné do formuláře uvést Eurocentrum, které jste si vybrali k vyzvednutí Vaší odměny. Rovněž je třeba ve formuláři odškrtnout souhlas s poskytnutím výhradní licence Ministerstvu dopravy na předmětnou fotografii a souhlas se zpracováním osobních údajů.
V případě jakýchkoli dotazů pište na veronika.foltynkova@mdcr.cz.

Vyzvednutí odměny:
  • autoatlasy budou dostupné na Eurocentrech od 17. června,
  • doporučujeme kontaktovat před vyzvednutím jednotlivá Eurocentra a domluvit se, kdy bude možné si autoatlas vyzvednout (respektujte, prosím, úřední hodiny Eurocenter - kontakt je uveden v levém růžovém menu při rozkliknutí jednotlivých Eurocenter),
  • po odeslání fotografií vyčkejte na potvrzující e-mail o přijetí Vašeho formuláře - tento potvrzující e-mail si uschovejte - bude sloužit jako podklad k vyzvednutí autoatlasu v Eurocentru,
  • autoatlasy je možné vyzvedávat v Eurocentrech nejpozději do 30. září 2013.
 
Autorská práva:
 
Soutěžící prohlašuje, že je výlučným autorem fotografického díla – autorské dílo (dále jen „dílo“) ve smyslu § 5 zákona č.121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 
Vložením díla do soutěže představuje návrh na uzavření licenční smlouvy mezi autorem a nabyvatelem ve smyslu § 46 zákona č.121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho přijetí nabyvatelem představuje uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 zákona č.121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 

Soutěžící se zavazuje poskytnout nabyvateli (Ministerstvo dopravy) výhradní licenci ke všem způsobům užití díla bez množstevního a územního omezení po celou dobu trvání majetkových práv, a to zejména:
  • sdělováním veřejnosti prostřednictvím webových stránek www.opd.cz,
  • k úpravě díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu, spojení s jinými díly nebo jejich zařazení do díla souborného,
  • k případnému užití v propagačních materiálech OPD.
Soutěžící se zavazuje poskytnout výše uvedenou licenci bezúplatně.

Osobní údaje:

Soutěžící souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přiloženém formuláři správcem Ministerstvem dopravy pro účel stanovený v souladu s pravidly Fotosoutěže.


Pro inspiraci: