7.5.2013
Evropské dny nejen na Kampě 2013
U příležitosti Dne Evropy proběhne od 6. do 16. května 2013 v Praze a dalších městech České republiky řada akcí pod souhrnným názvem Evropské dny 2013. Dny plné hudby, literatury, výtvarného umění, filmu, seminářů, konferencí a informačních akcí by měly připomenout významný den v historii evropské integrace a zejména zvýšit informovanost široké veřejnosti o fungování a přínosech členství v Evropské unii.


Evropské dny 2013, které ve spolupráci s řadou partnerů organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR, vyvrcholí 10. května open-air festivalem Evropa na Kampě věnovaným Evropskému roku občanů. Vedle nabídky informací o aktivitách členských zemí EU a aktuálních možnostech a službách pro občany ČR bude pro návštěvníky všech věkových kategorií připraven bohatý kulturní program.

Letošního programu na Kampě se zúčastní i zastoupení Operačního programu Doprava. Vstup je zdarma a kulturní program opravdu bohatý. Pro bližší informace doporučujeme navštívit oficiální stránky www.evropskedny.cz.

Všichni jste srdečně vítáni!

Pozvánka