13.5.2013
Doprava na Kampě
I přes nepřízeň počasí se Operační program Doprava účastnil akce Evropa na Kampě, kterou pořádalo zastoupení Evropské komise v ČR v rámci oslav Dne Evropy. Akce se konala v pátek 10. 5. od 15:00. Celý program byl doprovázen hudebními a tanečními vystoupeními formací z celé Evropy. Jako zlatý hřeb večera vystoupila skupina N.O.H.A.


Kromě programu na hlavním pódiu byly na Kampě umístěny informační stánky, kde mohli návštěvníci získat podrobné informace o možnostech studia, práce i cestování v EU a mnoho dalších užitečných rad a údajů. Zájemci se také dozvěděli, jakými právy jako občané EU disponují, ať už se jedná např. o kompenzace cestujícím v autobusové a letecké dopravě při zrušeném nebo zpožděném spoji, spotřebitelská práva při nákupu online v zahraničí nebo nárok na diplomatickou pomoc.

Praktické informace o možnostech cestování, kultuře či historii evropských států a o akcích pořádaných v ČR zastupitelskými úřady a kulturními instituty byly na stáncích poskytnuty zástupci velvyslanectví členských států EU.

Připraven byl rovněž doprovodný program „Aktivní evropská paměť“, který prezentoval projekty organizací mapující příběhy obětí nacismu a stalinismu. Zapojeno bylo taktéž Ministerstvo pro místní rozvoj, které představilo vybrané projekty spolufinancované ze strukturálních a kohezních fondů EU. Operační program Doprava ve svém informačním stánku nerozdával pouze informace, ale taktéž autoatlasy nebo pastelky, pexesa a kvarteta pro děti.

Akci „Evropa na Kampě“ pořádají Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a pod záštitou předsedy vlády Petra Nečase, ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a irského předsednictví Rady EU.

Evropské dny 2013